about > ANBI
ANBI
outLINE is een zogeheten algemeen nut beogende instelling en heeft dan ook ANBI-status voor de belastingen. Giften zijn gedeeltelijk aftrekbaar in de inkomstenbelasting, notarieel vastgelegde meerjaarlijkse giften zijn volledig aftrekbaar, voor 125%. Dus: schenk outLINE uw geld en krijg er nog meer voor terug!

Afhankelijk van de omvang van hun bijdragen krijgen schenkers artistieke attenties en andere voorrechten.
Verdere inlichtingen via de penningmeester, Hendrik Kaptein, hjrk[at]xs4all.nl

Namens de kunsten bij voorbaat dank!