past > 2001 > locus suspectus
‘locus suspectus’
concept: wim bosch
suspense komt alleen voor in een vertrouwde omgeving, als twijfel bestaat over een persoon, object of gebeurtenis. kern van het fenomeen is het al dan niet bezield zijn van bepaalde zaken: zijn de personen wie we denken dat ze zijn? is een ogenschijnlijk dood object, bijvoorbeeld een pop, misschien toch een levend wezen met een eigen wil? 'locus suspectus' is een spel van vermoedens en verwachtingen. read more
opening: saturday 17 november 2001 from 17:00 to 19:00 hrs
exhibition runs until 22 december 2001